21 Οκτ 2012

Πληροφορική

Στην Α' τάξη μαθαίνουμε τα βασικά μέρη του ηλεκτρονικού υπολογιστή και σχεδιάζουμε τους δικούς μας ηλεκτρονικούς υπολογιστές στο χαρτί.

(Τυχαία δείγματα εργασιών)
Δεν υπάρχουν σχόλια: